İlaçlar
ABİZATİN, Oral Çözelti (TOPKİM) koksidiyoz , koriza, kolera, CRD, tifo ve sindirim kanalı enfeksiyonları.
ADVOCİN, Suda Çözünen Toz (PFİZER) E.Coli’lerden ileri gelen solunum yolu hastalığı (hava kesesi iltihapları), koliseptisemisi veya E.Coli ile birlikte mikoplasma türlerinin sebep olduğu (CCRD)
AGRİBON, Suda çözünen toz (ROCHE) koksidiyoz, salmonelloz, kanatlı kolerası ve kanatlıların bulaşıcı nezleleri;
ALFASİLİN, 1 g ve 2,5 g enjeksiyonluk toz (ABFAR) bakterilerden ileri gelen mide-barsak, idrar yolları, karaciğer ve solunum sistemine yerleşen enfeksiyon hastalıkları.
ALFASİLİN, Suda çözünen toz (ABFAR) E.Coli, P.Mirabilis ve enterokoklar gibi gram (-) bakteriler bronşitis, pneumoni ve bronşektazi gibi solunum yolları hastalıklarında; E.Coli, salmonellalar ve şigellalardan ileri gelen safra yolları ve mide-barsak hastalıklarında, koriza, sinüzit, E.Coli ve mikoplazmalara bağlı kronik solunum yolu hastalıkları.
ALFOXİL, Toz (ABFAR) Alfoxil toz, spektrumuna giren ve başlıcaları yukarıda belirtilen patojen bakterilerden ileri gelen sindirim, solunum, idrar yolları ve üreme sistemi ile deriye yerleşen sistemik ve yerel bakteriyel hastalıkları.
AMOKSİVET, Enjeksiyonluk Toz (İ.E. VETERİNER) (CRD), salmonelloz, koli enfeksiyonları, aktinobasillozis, otitis, koriza, ayak hastalıkları,
AMOXİNJECT % 11.5, Oral Solüsyon (AYDIN) gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı bakterisid etki sağlar. Özellikle E.Coli, Klebsiella pneumonia, Bordatella bronchiseptica, Haemophilus spp, Pasteurella spp, Proteus mirabilis, Salmonella spp, Streptokok ve Stafilokok bakterilerine karşı etkili bir antibiyotiktir. Amoksisiline duyarlı gram (+) ve (-) bakterilerin meydana getirdiği hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kanatlılarda coryza enfeksiyonu.
ANİMAR, Enjeksiyonluk Çözelti (SANOFİ-DİF) bütün evcil hayvanlarda sindirim ve solunum sistemi ile idrar ve üreme organlarının tüm bakteriyel hastalıkları, viral hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, tüm genel veya yerel enfeksiyonlar, etkeni belirlenemeyen bakteriyel hastalıklar ile enfeksiyonlara karşı koruyucu etki elde edebilmek amacıyla cerrahi girişimlerden önce ve sonra kullanılır.
ATAVETRİN, Oral Süspansiyon (ATABAY) kümes hayvanlarında E.Coli, salmonella ve pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, tifo, kolera, birincil ve ikincil bakteriyel enfeksiyonları.
AVİASTİM, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK) Bu ilaç, kafes kuşları ile her türden egzotik kuşlarda gram(+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmalar ve riketsiyalara bağlı solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları .
AVİDİAR, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK) kuşlarda ishalle seyreden başlıca barsak enfeksiyonları ile koksidiyoz hastalığının (kanlı ishal)
BAYTRİL % 10, Oral Solüsyon (BAYER TÜRK) kanatlı hayvanlarda gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplasmalar tarafından meydana getirilen ; tavuklar ve hindilerin birincil ve ikincil koli enfeksiyonları, sarı kese enfeksiyonları, salmonellosisleri, M.gallisepticum, M.synoviae, M.meleagridis, M.iowae enfeksiyonları, Pseudomonas aeruginosa, staph. Aureus, Cl.perfringers, P.multocida, H.paragallinarum, E.rhusipathia etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve komplike CRD hastalığı başlıca uygulama alanlarını oluşturur.
BİOKSAL, Oral Solüsyon (ALKE) Kanatlılarda; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonları.
BİOTRİN, Oral Süspansiyon (SANOFİ-DİF) Özellikle tavuk ve hindilerin E.Coli, Salmonella, Pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, kanatlı tifosu, hindilerin kolerasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu ilaçla hızlı bir iyileşme sağlanır ve ölümler azalır. Biotrin oral süspansiyon, Erysilothrix ve Mycoplasma patojenlerine karşı da yeterince etkilidir.
BORGAL, Enjeksiyonluk Çözelti (İNTERVET)gram (+) ve gram (-) bakterilerden ileri gelen enfeksiyöz hastalıklar ile viral hastalıklara karışan ikincil enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Kullanılma alanını oluşturan başlıca bakteriyel hastalıklar kapsamında; pasteurellalara bağlı pneumoniler, enzootik pneumoniler, komplike viral pneumoniler, bakteriyel nitelikli bronşitler, bronkopneumoni, etkeni belli olmayan akciğer hastalıklar, E.coli enfeksiyonları, salmonelloz olguları, vibriolara bağlı enteritisler ile diğer sindirim kanalı enfeksiyonları sistisitler, piyelonefritisler, nefritisler, metritisler, mastitisler, septisemiler, sespsisler ve diğer yerel enfeksiyon çeşitleri bulunur.
CİPROBİOTİC, Oral Toz (ECZACIBAŞI) Kümes hayvanlarında; başta kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), komplike kronik solunum sistemi hastalığı (CCRD) olmak üzere, hava kesesi yangısı, enfeksiyoz sinovitis ve diğer mikoplazma enfeksiyonları ile tavuk tifosu ve paratifosu, göbek iltihabı, erken civciv ölümleri, salmonella ve E.Coli enfeksiyonları, bulaşıcı sinüzitis, stafilokok ve streptokok enfeksiyonları, klamidial enfeksiyonlar, psittakozis, hekzamitiazis ve spiroketozis ile teşhis konulamayan karma enfeksiyonlar ve baskılayıcı stres durumlarının varlığında koruyucu ve sağaltıcı olarak kullanılır.
CİPROVET, Oral Toz (ÇUKUROVA) kanatlılarda; paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonlar, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri gibi durumlar.
CLAMOXYL, Oral Toz (VİMAR) etlik civciv ve piliçlerde özellikle E.Coli, Salmonella ve Clostridia türleri olmak üzere, penisiline duyarlı gram (+) ve gram (-) bakterilerden ileri gelen bakteriyel hastalıkların sağaltımında başarıyla kullanılır.
CLİNDAVET, Oral Çözelti (ROCHE) kanatlılarda çeşitli patojen bakterilerden ileri gelen akut ve kronik nitelikli solunum yolu hastalıkları.
COLEXAL 1200 WS, Oral Toz (VİMAR) Kümes hayvanlarında E.Coli ve Salmonella gibi sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Colistin, bakterisi etkilidir.
COLİSOL, Oral Toz (ADVANCE PHARMA) Özellikle Salmonella, E.Coli ve Enterobakterler üzerinde etkilidir.
COLİSTİNEL, Oral Toz (AYDIN) Kanatlılarda, E.Coli ve Salmonella tarafından meydana getirilen gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılır.
COLİSULTRİX, Oral Toz (NOVAKİM) Kanatlılarda trimethoprim ve colistin.
COLİVET, Oral Toz (SANOFİ-DİF) tavuk, hindi ve ördeklerde E.Coli (koli basillozis) ve Salmonellaların yol açtığı sindirim sistemi enfeksiyonları, tavuk tifosu, komplike CRD .
COSUMİX PLUS, Suda Çözünen Toz (NOVARTİS) Kanatlılarda; hava kesesi hastalıkları, kompleks CRD, koliform septisemiler, salpingit, kolera, koriza ve stafilokoklardan ileri gelen enfeksiyonları.
CRD 92, Oral Toz (NOVAKİM) Kanatlılarda, bu kombinasyona karşı duyarlı olan mikroorganizmalar; gram (+) (Staphylococcus, Streptococcus), gram (-) (E.Coli, Pasteurella, Salmonella, Bordatella, Haemophilus, Klebsiella, Camphylobacter, Spirochetes) bakteriler ile diğer organizmalara (Mycoplasma, Toxoplasma, Chlamydiae) bağlı enfeksiyonlar.
DEVAMİSİN, Tablet (VETAŞ) stres, kronik solunum yolu hastalığı, mavi ibik, sinüzitis, sinovitis ve hekzamitiazisin .
DEVAMİSİN, Sprey (VETAŞ) bütün evcil hayvanlarda şap, piyeten, çatal çürüğü, korium yaraları, kanibalizm ve çiçek gibi viral hastalık odaklarına yerleşen ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, ameliyat yaraları ile kaza ve rastlantıya bağlı yaraların iyileştirici ve koruyucu sağaltımında.
DEVAMİSİN, Yara Tozu (VETAŞ) bütün hayvanlarda deri ve açık mukozalarda meydana gelen yaralar, sıyrıklar, ezilmeler, diğer etmenlere bağlı hasarlar, ameliyatlardan sonra derideki dikiş yerlerinin enfeksiyonlara karşı korunması ve yaraların iyileşmesini hızlandırmak amacıyla kullanılır.
DEVASİKLİN, Enjeksiyonluk Solüsyon (VETAŞ) Kanatlıların kronik solunum yolu hastalıkları, stafilokok enfeksiyonları, koriza, kolera, sindirim sistemi hastalıkları, bulaşıcı sinovit gibi spesifik sistemik hastalıklar.
ENBARİL % 10, Oral Solüsyon (BAVET) Enbaril, kanatlılarda enrofloksasine duyarlı bakteriler M.Gallisepticum, M.Synoviae, M.Meleagridis ve M.İowae’den ileri gelen mikoplazma enfeksiyonları; E.Coli’den kaynaklanan koliseptisemi enfeksiyonları; M.Gallisepticum ve E.Coli’den ileri gelen kronik solunum yolu hastalığı (CRD); Haemophylus paragallinarum’dan ileri gelen enfeksiyöz koriza, P.Multocida’ya bağlı kanatlı kolerası; S.Gallinarum, S.Pullorum, S.Enteritis ve S.Typhimurium’un neden olduğu salmonella enfeksiyonları; Staphilococcus aureusa bağlı sinovitis ve artritis gibi eklem enfeksiyonları, hindilerin erisipel enfeksiyonları, klostrodial enfeksiyonlar, nekrotik enteritis ve gangrenli dermatitler.
ENROKİN, Oral Solüsyon (ETKİN İLAÇ) Kanatlılarda mikoplazmalardan ileri gelen CRD, CRD kompleks, bulaşıcı sinovitis, hindilerin hava kesesi iltihabı ve diğer enfeksiyonlar; enfekziyöz nitelikli kanatlı hastalıklarından koliseptisemi, kolibasillozis, tifo, Pullorum, hemorrajik septisemi, pastorella başta olmak üzere, kolera, bulaşıcı sinüzitis, koriza, kanatlı pseudotüberkülozu, psittakozis, vibriyozis, listeriyozis, klamidial enfeksiyonlar, streptokokal ve stafilokoksik enfeksiyonlar, spiroketozis, enfeksiyöz hepatitis ve viral enfeksiyonlara karışan ikincil enfeksiyonlar.
ENROLEN, Oral Solüsyon (ALKE) Kanatlıların solunum ve sindirim sistemindeki bakteriyel ve mikoplazmal kökenli enfeksiyonlarda, (pasteurellosis, mikoplazmosis, salmonellozis, kolibasillozis, koliseptisemia vb)
ERTİROM, Toz (VETAŞ) kronik solunum yolu hastalığı, koriza, bulaşıcı sinüzit, sinovit, enteritislerde sağaltıcı ve koruyucu; taşıma, gaga kesme, aşılama ve ani ısısal değişiklikler sonucu gelişen baskılayıcı olumsuzluklarda meydana gelebilecek solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu; özellikle civcivlerde ölüm oranını azaltıcı amaçlarla kullanılır.
ERİTROM FORTE, Toz (VETAŞ) kronik solunum yolu hastalığı (CRD), koriza, hava kesesi iltihabı, PPLO ve koklardan ileri gelen sinovit, enfeksiyöz sinüzit, kümes hayvanlarının nakil, gaga kesimi, aşılanma, ani iklim değişiklikleri sırasında vücut dürencinin azalmasıyla oluşabilecek solunum yolu hastalıklarında, mavi ibik .
ERİVET, Toz (ABFAR) kronik solunum yolu hastalığı (CRD), bulaşıcı koriza, sinovit ve mavi ibik gibi bakteriyel kanatlı hastalıkları ile taşıma, gaga kesimi ve mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin önlenmesinde ve böyle stres olgularından kaynaklanan solunum yolu hastalıkları ile ilgili sendromlar.
ERİVET FORTE, Toz (ABFAR) kronik solunum yolu hastalığı (CRD), bulaşıcı koriza, sinovit ve mavi ibik gibi bakteriyel kanatlı hastalıkları ile taşıma, gaga kesimi ve mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin önlenmesinde ve böyle stres olgularından kaynaklanan solunum yolu hastalıkları ile ilgili sendromlar.
ERNOVA, Oral Toz (GÜRTAV) Kanatlılarda kronik solunum yolu hastalıkları (CRD, CCRD), enfeksiyöz koriza, hava kesesi iltihabı ve enfeksiyöz sinüzitis gibi bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının sağaltımında kullanılır. Ernova, hayvanların taşınması, gaga kesimi, aşılanması, mevsimsel değişiklikler gibi olumsuzluk koşulları.
ESB3, Toz (NOVARTİS) kolera, tifo, koriza ve nekrotik enteritis gibi bakteriyel kanatlı hastalıkları ile farklı koksidiyoz.
FLOKSAN, Oral Toz (SANOVEL) Kanatlılarda; paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonları, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri.
GENTACİLLİN, Enjeksiyonluk Çözelti (ÇUKUROVA) Kanatlılarda; E.Coli, Salmonella gallinarum ve diğer salmonella türleri ile Pseudomonas aeruginosa, gentamisine duyarlı diğer patojenlerden ileri gelen erken civciv ölümleri, piliç ve tavuklarda görülen koli ve tifo sağaltımı sinüzitis ve sinovitis, koriza ve tavuk kolerası.
GENTADUR % 10, Enjeksiyonluk Çözelti (BAVET) kanatlılarda gentamisine duyarlı Stafilokok türleri, Streptokok türleri, E.Coli, Proteus türleri, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Salmonella, Shigella ve Mikoplazmalar,
GENTASOL, Enjeksiyonluk Çözelti (ECZACIBAŞI) Tavuk, piliç ve özellikle günlük civcivlerde E.Coli, Salmonella türleri ve gentamisine duyarlı diğer bakterilerden ileri gelen ölümlerin önlenmesi; hindilerde Paracolobatrum Arizona ve diğer duyarlı bakteriler.
GENTAVET, Enjeksiyonluk Çözelti (VETAŞ) solunum yolu hastalığı (CRD), bulaşıcı sinüzit ve sinovit, koriza, tavuk kolerası ve pullorum; hindilerde de mikoplazma .
GENTAVİLİN-FORT, Enjeksiyonluk çözelti (VİLSAN) Kanatlılarda; CRD, E.Coli enfeksiyonları, Salmonella pullorum, S. Gallinarum enfeksiyonları, Mycoplasma tipleri, sinüsitis, sinovitis, civcivlerin erken ölümlerinin önlenmesi,
GEOSOL, Suda Çözünen Toz (VETAŞ) kronik solunum yolu hastalığı (CRD), koriza, çeşitli ishalle, bulaşıcı sinovit ve sinüzitler.
GEOSOL FORT, Oral Toz (VETAŞ) kronik solunum yolu hastalığı (CRD), koriza, kolera, pullorum (kayıpları azaltmak için), mavi ibik, enfeksiyöz sinovit ve sinüzit gibi hastalıklar.
HİPRADOXİ-S, Çözelti (GÜRTAV) kolibasillozis, CRD ve bunlara bağlı olarak gelişen komplike hastalıklar.
HİPRALONA ENRO-S, Çözelti (GÜRTAV) salmonellozis, kolibasillozis, mikoplasmozis, pasteurellozis, CRD, erysipilas ve koriza olmak üzere; çok sayıdaki gram (+) ve gram (-) bakteriler.
İLTERİMİSİN, Enjeksiyonluk Çözelti (İLTERİŞ) koriza, kolera, stafilokoksik enfeksiyonlar, CRD, sinovitis, sinüzitis ve oksitetrasikline duyarlı diğer enfeksiyonlar.
KANOVET, Enjeksiyonluk Çözelti (VETAŞ) Tavukların kronik solunum yolu hastalığı, bulaşıcı sinüzit, koriza, kolera, pullorum, bulaşıcı sinovit ve tavşanların her çeşitten bakteriyel enfeksiyonlar.
KİNOLİN 80, Oral Toz (PROVET) Kanatlılarda; Streptococcus, Staphylococsus ve Corynebacterium gibi gram (+) bakteriler ile Pasteurella, E.Coli, Salmonella, Proteus, Haemophilus gibi gram (-) bakteriler ve M.gallisepticum, M.synoviae, M.pneumonia, M.bovigenitalum, M.hyoneumoniae gibi Mycoplasma türlerinin ve Mycobacterium türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.
KOLİSTİN, Oral Toz (GALENKA) E.Coli ve Salmonella türleri olmak üzere gram (-) bakterilerden ileri gelen sindirim sistemi enfeksiyonlar.
LİNCO-SPECTİN 100, Suda Çözünen Toz (ETKİN) koliform enfeksiyonları ve kronik solunum yolu hastalığı.
NEO-BİO, Oral Toz (NOVAKİM) E.Coli, Salmonella tipleri, Proteus tipleri, Haemophilus influenza, Klebsiella ve Shigella gibi gram (-) patojen enterik bakterilerin neden olduğu ishal ve enteristislere karşı korunma ve tedavide,
NEOKSİN, Oral Toz (ETKİN) E.Coli, Salmonella, Proteus, Haemophilus influenza, Klebsiella ve Shigella gibi gram (-) patojen enterik bakterilerin neden olduğu ishal ve enteritislere karşı korunma ve tedavide ayrıca EDS, Gumboro, Newcastle, Coccidiosis, Ascaridiosis ve Aflatoksinlerin neden olduğu intestinal lezyonlar.
NEOKSİTAY, Suda Çözünen Toz (TAY İLAÇ) CRD, CCRD, Mavi İbik hastalığı, Koriza, Bakteriyel Enteritis, Hekzamitiazis, Enfeksiyöz (Bulaşıcı) Sinovitis ve Sinüzitis gibi hastalıkları.
NEOMİVET, Suda Çözünen Toz (VİLSAN) kolibasilloz, salmonelloz, pasteurelloz, Koriza, koli septisemisi, pullorum, kolera, bakteriyel enterid, bulaşıcı sinovit ve sinüzit, erken civciv ölümleri.
NEOPRİM FORT, Oral Toz (İ.E.VETERİNER) E.Coli enfeksiyonları, salmonelloz, pasteurelloz, kronik solunum yolu hastalığı (CRD), mavi ibik, pullorum, kolera, sinüzit, sinovit, hekzamitiazis, bakteriyel enterit, erken civciv ölümleri.
NEO-TERRAMYCİN, Suda Çözünen Toz (PFİZER) stres olguları, erken civciv ve piliç ölümleri, CRD, CCRD, Mavi İbik hastalığı, Koriza, Bakteriyel Enteritis, Hekzamitiazis, Enfeksiyöz (Bulaşıcı) Sinovitis ve Sinüzitis gibi hastalıkları.
NEO-TERRAMYCİN + VİTAMİN, Toz (PFİZER) Enfeksiyöz enteritis, tavuk kolerası, kanatlı tifosu ve omfalitis gibi bakteriyel hastalıkları.
NEOTETRAVET, Suda Çözünen Toz (ROCHE) kronik solunum yolu hastalığı, kanatlı kolerası, sinovitis, enfeksiyöz hepatitis ve diğer bakteriyel enfeksiyonları .
NUFLOR, Oral Çözelti (VİMAR) E.Coli’nin neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları.
PARACİLLİN SP, Oral Toz (İNTERVET) stafilokoklar, streptokoklar, pasteurellalar, salmonellalar, haemofilus ve klostridium türleri ve E.Coli gibi gram (+) ve gram (-) bakterilerden ileri gelen enfeksiyonlar.
PULMOTİL AC, Oral Çözelti (ELANCO) Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer bakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları.
ROCSACİN, Oral Çözelti (ÇUKUROVA) CRD, CRD kompleks, bulaşıcı sinovitis ve poliserozitis, hava kesesi iltihabı ile diğer mikoplazmal enfeksiyonlar; koli, koli septisemileri, kolibasilozis, tifo, paratifo ve bulaşıcı sinüzitis, pullorum, pasteurelloz, koriza, avian psöydotüberküloz, vibriyozis, tularemi, listeriyozis, klamidiyal enfeksiyonlar, stafilokok enfeksiyonları, spiroketozis, enfeksiyöz hepatitis ve viral enfeksiyonlara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gibi bakteriyel enfeksiyonlar.
ROKSASİN, Oral Toz (İLTERİŞ) paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonları, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri.
ROKSAVET, Oral Toz (ÇUKUROVA) paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonları, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri.
SİPROKSİN, Oral Toz (İ.E. VETERİNER) paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonları, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri.
SİPROVİL, Oral Toz (VİLSAN) paratifo, pasteurelloz, CRD, PPLO, koriza, klamidial enfeksiyonlar, kanatlı kolerası, psittakozis, histomoniazis, hekzamitiazis, spiroketozis, listeriozis, bulaşıcı hepatit, streptokok ve stafilokok enfeksiyonları, sinovit, sinüzit ve civciv ölümleri.
TAVİLİN, Oral Toz (VİLSAN) kronik solunum yolları hastalıklarında (CRD), Mycoplasma gallisepticum, M.synovia’ya karşı sağaltım ve koruyucu amaçlarla kullanılır. Mycoplasma gallisepticumun S6 tipine karşı çok etkilidir. Mycoplasmayı baskı altında tutarak E.Coli ve ikincil diğer etkenlerin solunum yollarında meydana getireceği enfeksiyon riskini azaltır.
TAYLANOVA, Oral Toz (ÇUKUROVA) kronik solunum yolu hastalığı (CRD) ve hindilerde bulaşıcı sinüzit hastalıkları.
TERRAMYCİN, Oral Toz (PFİZER) çeşitli sebeplerle oluşan erken ölümler, bakteriyel ishaller, kronik solunum yolu hastalığı (CRD), mavi ibik, koriza, kolera, pullorum (kayıpları azaltmak için), sinüzit ve sinovitlerin
TERRAMYCİN EGG FORMULA, Oral Toz (PFİZER) civcivlerde bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ve sağaltımı, gelişmenin hızlandırılması, et ve yumurta veriminin artırılması, mevsim değişikliği ve benzeri baskılayıcı çevresel etmenlerin varlığında oluşabilecek olumsuzlukların engellenmesinde
TETRAMEZATİN, Oral Toz (SANOFİ-DİF) koksidiyoz, tifo, koli enfeksiyonları, CRD, mavi ibik koriza, kolera, pullorum, bulaşıcı sinüzit ve sinovit olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklar.
TETRAMİSİN, Enjeksiyonluk Çözelti (İNTERHAS) duyarlı bakterilerden ileri gelen pneumoni, pleuropneumoni, bronkopneumoni bronşit ve pleurit gibi solunum sistemi hastalıkları; enterit ve dizanteri gibi sindirim sistemi enfeksiyonları; mastitis, metritis, sinüzitis, gazlı gangren, şarbon, enterotoksemi, bruselloz, agalaksi, aktinomikoz, anaplazmoz, pasteurelloz, spiroketoz, gurm, peritonit, panaris, rinit, CRD, kolera, koriza, mavi ibik, sinovit, sinüzit, karaciğer apsesi ve benzeri spesifik ve nonspesifik enfeksiyon hastalıkları.
TİAMUTİN, Çözelti (NOVARTİS) kronik solunum yolu hastalığı (CRD) ve mikoplazmalara koşut olarak, vücutta her zaman bulunan E.Coli, Streptokok, Stafilokok, Hemofilus.
TİFROL, Enjeksiyonluk Çözelti (ALKE) E.Coli (Kolibasillosis, Koliseptisemia) enfeksiyonları; Salmonella gallinarum ve diğer türleri (Tifo, Paratifo) ile Pseudomonas aeruginosa ve gentamisine duyarlı diğer bakterilerin neden olduğu erken civciv ölümlerinin tedavi ve kontrol altına alınmasında gentamisin başarı ile kullanılır. Aynı şekilde, mikoplazmal (CRD ve CCRD) enfeksiyöz sinovitis ve sinüzitis, koriza, tavuk kolerası ve pulloruma karşı da yüksek etkiye sahiptir.
TİLOSEPTİN, Oral Toz (ALKE) kanatlıların PPLO enfeksiyonlarında, Leptospira, Spirochaetes, Haemophilus, Morexella, Corynebacterium ve Streptococ türlerinden kaynaklanan hastalıkların sağaltımında etkilidir. Kanatlıların özellikle kronik solunum yolu hastalığı (CRD ve CCRD) ve hindilerde bulaşıcı sinüzitis etkeni Mikoplazma gallisepticum’un sağaltımında.
TOPQUİN, Suda Çözünen Oral Toz (TOPKİM) CRD ve E.Coli’nin karıştığı kompleks solunum yolu hastalıkları, kolibasilloz, civcivlerde göbek iltihabı, artrit, enterit, septisemi, E.Coli’ye bağlı enteritler, tavuk tifosu, pullorum, Paratifo, Arizona enfeksiyonları, kolera, koriza, stafilokoksik sinovit, dermatit, Pseudomonas enfeksiyonları, üreme kanalı ve viral hastalıklara karışan ikincil enfeksiyonlar
TRİMETOKS, Oral Çözelti (ÇUKUROVA) (Salmonella, E.Coli, Stafilokok enfeksiyonları, kanatlı kolerası, koriza, kolera, hava kesesi iltihapları ve CRD kompleks hastalıkları) spektrumuna giren patojen bakterilerden ileri gelen sindirim, solunum ve ürogenital sistem hastalıkları ile bakteriyel kökenli genel nitelikli enfeksiyonlar.
TRİMİSİN, Suda Dağılan Toz (İLTERİŞ) Koli septisemisi başta olmak üzere, çeşitli koli enfeksiyonları, tifo, Paratifo, pasteurelloz, CRD, mavi ibik, koriza, kolera, hekzamitiazis, diğer bakteriyel entritis olguları, enfeksiyöz sinovitis, sinüzitis, erken civciv ölümleri.
TRİPRİM, Suda Çözünen Toz (İNTERHAS) çok sayıda gram (+) ve gram (-) bakterilere (E.Coli, Shigella, Klebsiella, Proteus vulgaris, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococci, Salmonella, Actinomuces), ayrıca bazı Eimeria türlerine karşı (E.necatrix, E.tenella, E.maxima, E.brunetti, E.acervulina) koksidiostatik etkinliğe sahiptir
TRİSULMİX LİQUİDE, Oral Çözelti (NOVAKİM) gram (+) organizmalar: Staphylococci, Listeria; gram (-) organizmalar : E.Coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Proteus, Shigella, Haemophylus, Bordetella, Pasteurella, Vibrio cholerae. Diğer organizmalar: Toxoplasma gondii, coccidia’lara bağlı enfeksiyonlar .
TYLAN, Oral Toz (ELANCO)kronik solunum yolu hastalığı (CRD) ve hindilerde bulaşıcı sinüzit hastalıkları.
TYLOFARM; Enjeksiyonluk Çözelti (AYDIN)Mikoplazmozis (PPLO), enfeksiyöz sinüzitis ve kronik solunum yolu hastalıklarının (CRD) .
VETAKOKSİN, Oral Çözelti (VETAŞ) koksidiyozun önlenmesi ve tedavisinde tavuk kolerası ve tifosunda telefatın önlenmesinde.
VİL-FLOKS, Oral Çözelti (VİLSAN) mikoplazmal enfeksiyonlar (CRD ve CCRD, bulaşıcı sinovitis, poliserozitis), hindilerin hava kesesi iltihabı ile diğer mikoplazmal enfeksiyonlar başlıca endikasyonlarını oluşturur. Bakteriyel enfeksiyonlar; koli ve kolibasillozis, tifo, Paratifo ve pullorum ve pasteurellozis başta olmak üzere kolera, koriza, bulaşıcı sinüzitis, avian pseudomonazis, hekzamitiazis, streptokok ve Stafilokok enfeksiyonları, laringotrakeitis, spiroketozis, enfeksiyöz hepatitis, göbek kordonu iltihabı, civcivlerin erken ölümleri,
VİTAKLOR, Oral Toz (VETAŞ) bulaşıcı ve salgın hastalıkların sağaltımı, sebebi bilinmeyen ishaller, sindirim sistemi bozuklukları ve koksidiyoz gibi hastalıkları,
Dinleyin...
 
Reklam
 
Dinleyin...
 


Çok okunan kitaplar...
 
Kimler online...
 
 
Bugün 88178 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=